Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2014

Zawsze kończy się w ten sposób : śmiercią.
Najpierw jednak było życie. Życie ukryte w paplaninie......bla, bla, bla....
Wszystko dzieje się w paplaninie i hałasie. Milczenie jest uczuciem, podnieceniem i strachem. 
Te niewielkie, nieregularne przebłyski piękna..........................a później wielka bieda i nieszczęśliwy człowiek.
Wszystko to ukryte pod płaszczem wstydu bycia na świecie. 
Bla, bla, bla, bla, bla............
Gdzie indziej jest gdzie indziej.
Ja nie przejmuję się tym 'gdzie indziej'........dlatego, że zaczyna się ta powieść. 
W końcu to tylko sztuczka. 
Tylko oszustwo.
— Wielkie Piękno

February 23 2014

Puść się tego, czego tak kurczowo trzymasz się myślami. Po prostu puść.
— Beata Pawlikowska "Rok dobrych myśli 2014"
Reposted frompastelina pastelina viapatos patos

zanotuj, że byłam
jestem
bedę.
— Hey
Reposted frommentalstate mentalstate vianosowska nosowska

December 29 2013

3896 7623
Richard Avedon

September 13 2013

Reposted fromtwice twice vialugola lugola


always
Reposted fromrollinsonowa rollinsonowa vialugola lugola
7306 576a
Reposted frommaruuda maruuda vialugola lugola

August 10 2013

4094 2fea 500
Reposted byeffie666lucasthelocust

July 25 2013

1841 f1f0
Reposted frombirke birke viapatos patos
9178 9249
Reposted fromtwice twice viajanealicejones janealicejones
8046 e41e
Reposted fromdoedeer doedeer viajanealicejones janealicejones
0217 8ea2 500

belkot:

mick jagger

Reposted fromvesania vesania viajanealicejones janealicejones
Mówi się "kocham",
bo chce się odzewu.
— Świetlicki
Reposted frominpassing inpassing viaseksgrupowy seksgrupowy
1976 f058

June 30 2013

4928 652d
Reposted fromweheartit weheartit viajanealicejones janealicejones

June 17 2013

1
2
Reposted fromhalucine halucine viajanealicejones janealicejones
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl